Yazdır

 

En Kaliteli ve Estetik Tasarımları, En Uygun Fiyata Size Sunuyoruz.. 

0 532 345 99 71

 Bursa Reklam

 Bursa Işıklı Tabela firmaları

Işıklı Tabelacı hizmetlerimizden yararlanmak için tabelacı arayan müşterilerimize özel, ön keşif ve fiyatlandırmak için Işıklı Tabelacı ve çevre bölgeleri kapsayan tabelacılık hizmetlerimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız. Bursa Tabela

Bursa Let Tabela firmaları

Led Tabelacı hizmetlerimizden yararlanmak için tabelacı arayan müşterilerimize özel, ön keşif ve fiyatlandırmak için Led Tabelacı ve çevre bölgeleri kapsayan tabelacılık hizmetlerimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

Bursa Pleksi Tabela

Pleksi Tabela hizmetlerimizden yararlanmak için tabelacı arayan müşterilerimize özel, ön keşif ve fiyatlandırmak için Pleksi Tabela ve çevre bölgeleri kapsayan tabelacılık hizmetlerimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız. 

Bursa Totem Tabela

Totem Tabela hizmetinden yararlanmak için tabelacı arayan müşterilerimize özel, ön keşif ve fiyatlandırmak için Totem Tabela ve çevre bölgeleri kapsayan tabelacılık hizmetlerimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

 

Bursa Kayan yazı Tabela

 Kayan Yazı Tabela hizmetlerimizden yararlanmak için tabelacı arayan müşterilerimize özel, ön keşif ve fiyatlandırmak için Bursa Kayan Yazı Tabela ve çevre bölgeleri kapsayan tabelacılık hizmetlerimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

Bursa Paslanmaz Tabela

Hizmetlerimizden yararlanmak için tabelacı arayan müşterilerimize özel, ön keşif ve fiyatlandırmak için Paslanmaz Bursa Tabela ve çevre bölgeleri kapsayan tabelacılık hizmetlerimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

Bursa Çatı Tabelası

Bursa Çatı Tabelası hizmetlerimizden yararlanmak için tabelacı arayan müşterilerimize özel, ön keşif ve fiyatlandırmak için Çatı Tabela ve çevre bölgeleri kapsayan tabelacılık hizmetlerimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

 Bursa Araç Kaplama

Bursa Araç kaplama hizmetlerimizden yararlanmak için Reklamcı arayan müşterilerimize özel, ön keşif ve fiyatlandırmak için İstanbul ve çevre bölgeleri kapsayan tabelacılık hizmetlerimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

 Bursa Reklam

Tanıtımların tüketicilere ulaşmak için kullandığı birbirinden farklı özellikleri içeren pek çok araç bulunmaktadır. Bunlar genellikle görsel, işitsel olan televizyon ve radyo, baskılı araçlar olan gazete, dergi, insert, katalog olmaktadır. Bunların yanı sıra açık hava reklamcılığının kapsamına giren billboard, bina giydirme, araç giydirme, tabela gibi araçlar olabilmektedir. Görüldüğü gibi tabela tanıtımın mesaj iletmek için kullandığı araçlardan biridir. Tabela tasarımları dijital reklam ajansları tarafından tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Dijital ajansların tasarladıkları tabela çeşitleri birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. Hem malzeme itibariyle hem de tasarım itibariyle dikkat çekici, çarpıcı olması için çaba sarf ederler. 

Dijital Bursa reklam ajanslarının tasarımını yapıp uyguladıkları tabela çeşitleri, kullanılan malzeme ve şekil açısından aşağıdaki gibidir;Bursa da Alüminyum Kutu Harf , Paslanmaz Kutu Harf , Kabartma Harf Tabela, İç-Dış Yönlendirme, Vinil Germe Tabela, Kutu Harf Tabela, Krom Harf Tabela, Pleksi Akvaryum, Çephe Giydirme, Fileli Kutu Harf, Tabela Tasarım, Fuar Standları, Ayaklı Panolar, Gravür Tabela, Çatı Tabelası, Pleksi Tabela, Tabela İmalat, Pleksi Sehba, Işıksız Tabela, Yön Tabelası, Neon Tabela, Işıklı Tabela, Pullu Tabela, Led Tabela. gibi hizmetler sunmaktayız.

Yukarıdaki birbirinden farklı malzeme ve şekle sahip tabela çeşitlerinin her biri, kullanılacağı alana, mekanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne, gün ışığının yansıma biçimine, gece veya gündüz durumuna göre tasarlanmaktadır. Bunların tasarımı ise malzemesinin yapısına göre yapılabilmektedir. Malzeme tasarımları noktasında, belirleyici rol oynamaktadır. Yapılan tasarımın istenilen malzeme ile yapılabilir olmalıdır.

 

Bursa Tabela tasarımın font yani yazı stilleri oldukça önem taşımaktadır. Birbirinden farklı yazı fontu, insanların dikkatini çekebilecek, istenilen mesafeden okunabilir, gözü rahatsız etmeyecek biçimde seçilerek yapılmaktadır. Elbette burada renkler de önem taşımaktadır. Tabela tasarımında kullanılacak olan rengin çarpıcı bir biçimde göze görünür olması gerekmekte fakat bu çarpıcılığın gözü rahatsız etmemesi, göze hoş görünmesi gerekmektedir.

 

Görüldüğü gibi reklam ve tabela birbirilerinin içerisinde, bütün parça ilişkisi içerisindedir. Tabela sabit bir yere, dükkân önüne, yanına, ana yollarına, ön duvarına, ön camın yanına yerleştirilmektedir. Tabelalar iki önemli amaçla kullanılmaktadır. Birincisi satış yapan firmanın ne tür faaliyet içinde olduğunu yakın mesafeden göstermektedir. İkincisi ise biçimi ve görüntüsü itibari ile farklı, çarpıcı, estetik tasarımı ile, orada bulanan firmanın, hem yerinin hem de sattığı ürünlerin neler olduğuna yönelik hedef kitlesinin aklında kalmasını sağlamaktadır.

 Reklam Nedir?

{reklam|tabela|reklamcı|tabelacı|reklamcılar|tabelacılar|REKLAM|TABELA|IŞIKLI TABELA|TABELACILAR|REKLAMCILARTABELACI|REKLAMCI|TOTEM TABELA|YOL TABELASI|LED TABELA|LET TABELA|KAYAN YAZI|ANİMASYON TABELA|BURSA REKLAM|BURSA REKALAM TABELA} {fiyatları|firmakarı|modelleri|çeşitleri|FİYATLARI|FİRMALARI|ÇEŞİTLERİ}
 
Bir açıkhava reklamı, özünde, bir iletişim aracı olarak diğer iletişim formdan farklı kendine has özellikler içerir. A.H. (açık hava) Reklamları durağan ürünlerdir. İnsanların onları örebilmeleri için bulundukları reklamcılar mekana yaklaşmaları gerekmektedir. Birçok reklam yaptıran firma, reklamın herkese ulaşabilecek bir kitlesel iletişim aracı olduğunu düşünmeden herhangi bir reklamcıya herhangi bir reklam yaptırır. A.H. Reklamları oldukça eski tarihi geçmişe sahiptir. Milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanır ilk tabelanın yapımı. Reklamlar insanlara yön verir. Şehir içinde ve şehirlerarası yollarda yön-nokta belirtirler. Yaptığınız işi tanımlarlar. Diğer insanlar sizin ne iş yaptığınızı reklamınızdan anlarlar. İnsanlara kolaylık sağlarlar; hava sıcaklığı, zaman gibi bilgi içeren reklamlar şehir hayatı için kolaylıktır. Reklamlar şehri daha güvenli kılar. Mağaza önlerinde aydınlatan reklamlar özellikle sokak aydınlatmalarının yetersiz olduğu yerlerde gece insanlara güven verirler. 

•Tasarım ve İmaj 

Firmanın ne iş yaptığını bir reklamın tasarımında anlatabilmek mümkündür. Reklamın tasarımı firmanın yaptığı işle uyum içinde olmalıdır. Reklamın tasarımında başlıca iki faktör önemlidir: Birincisi,potansiyel müşteri kitlesi kimlerdir ? İkincisi ise, onları mağazaya çekecek olan nedir ? Reklam tasarımı; potansiyel müşteri kitlesi ile onların isteklerinin arasına köprü kurmalıdır. Reklam veren firma pazar ve müşteri araştırması yaptıramayabilir. 

Ancak, müşterisine yaptığı işi doğrudan reklam panosu ile anlatır. 

Reklam Tasarımınal: 

•Görünülebilirlik ; Reklamı çevresindeki şekillerden ayırma yı sağlayacak karakter ve harf-rakam kalitesidir. Okunulabilirlik; Bir reklamda her harfin-karakterin tek tek algılanmasından çok içeriğin algılanması önemlidir. İçerik anlaşılınca her karakter yerine oturur. Okunulabilirlik potansiyel müşteri kitlesine ulaşmada “kritik” bir faktördür. Müşterinin caddede yaya yürüyor veya araçla hareket halinde olmasına göre reklamı “görmesi” ve “okuması” çok temel standartlara dayalıdır. 

•Dikkat çekicilik; Açık hava reklamı belli bir süre sonra göze aşina gelmeye başlar ve bulunduğu çevrenin sıradan bir parçası olur, artık sürekli oradan geçen insanlar için dikkat çekici değildir. Periyodik olarak ( belli zamanlarda ) reklamın bazı küçük elemanlarını değiştirmek onun çekiciliğini korumasını sağlayabilir. Karakter;Bir reklamı diğerlerinden ayıran en önemli özellik onun karakteridir. Karakterini; yazı tipi, rengi ve kullanılan malzeme tanımlar. İyi bir reklamda bu dört temel kural en iyi şekilde vurgulanmış demektir. 

Reklamda ne kadar mesaj yer almalı ?: Kesin bir kalıbı olmamakla birlikte; reklam üretici firmaların tecrübeleri ve bilimsel labaratuvar çalışmaları “ yedi kelime ”esasını getirmişlerdir. Bir reklamın, bir yüzünde, artı-eksi iki kelime olmak üzere yedi kelime reklamın algılanmasında üst sınırdır. Bu sınır insan beyninin algılama ve hatırlama kapasitesinden kaynaklanır. 

•Reklamın ebatları: Reklamın büyüklüğü doğrudan firmanın hacmi ile ilişkilidir. Zaten reklamın büyüklüğü firmanın iş hacminin büyümesinde önemli bir etkendir. 

Nasıl görürüz ?: Bir reklamın ne kadar büyüklükte olacağına karar verebilmek için öncelikle nasıl gördüğümüzü bilmek gerekir. Göz görür fakat beyin algılar. İşte bu önemli bir ayrımdır. Görsel alanımıza giren herşey in bilinç altımıza ulaşması mümkün olmayabilir. Algı beyin gözü ile görmektir. Beyin gördüğünde algı gerçekleşmiş olur. Aşina olduğumuz şekiller ve karakterler ilk kez gördüklerimizden daha çabuk algılanır. 

Harflerin Psikolojik Etkisi: 

Eğim: Dikey çıkıntılı harfler pozitif eğilimle ilişkilendirilirken, aşağı doğru çıkıntılı harfler genel olarak negatif ve depresif hisler verir. Çok az bir açı ile sağa doğru eğimli harfler belirli bir etki uyandırmazken, firmaları geri doğru eğim genellikle soğukluk ve hesap hissi, ileri doğru eğim ise pozitif aktif hisler uyandırır. Öne yani sağa doğru harflerde aşırı eğim gerginlik ve hatta korku hissi verir. 

Harf kalınlıkları: İnce harfler; yalın sade rafine bir anlatım sağlar. Kalın dolgun harfler kendine güven hissi verir. Genel kabullenil harfler kalınlaştıkça güçlülük ve baskınlığın arttığı yönündedir. 

Espas: Harf aralarındaki boşluklardır. Bu boşluklar daraldıkça gurup, birliktelik ve koruma hissi verirken araları açık espaslı harfler açık arkadaşça bir doğa sergiler. 

Şekil: Üçgen şekilli harfler enerji,hızlı düşünme etkisi verirken, yuvarlatılmış harfler daha pasif ve yumuşak bir doğa sergiler. Her iki formda da aşırıya gitme ; üçgende, sinirlilik-asabilik, yuvarlak hatlarda ise tembellik ve aşırı pasiflik hissi uyandırır. 

Büyük ve küçük harf: Reklam sektöründe genel kabullenil ve kullanım “reklamda büyük harf kullanılır” şeklindedir. Bursa reklam Ancak son araştırmalar büyük ve küçük harflerin birlikte kullanımı okunulabilirliği arttırdığını göstermektedir. Tipografik yazı ( kitap yazısı ) grafiği de bu şekildedir. 

Renk: Reklamın hatırlanmasındaki en önemli unsur renktir. Renk ve görünülebilirlik: Bu konuda oldukça çok sayıda ve farklı çalışmalar yapılmış ve hepsinden çıkan sonuç; görünülebilir lik ve okunulabilirlikte en önemli unsurun zemin ve harf renklerinin birbirleri ile kontrast olmaları olarak saptanmıştır.Son çalışmalar turuncu ile beyazın, kırmızı ile yeşilin, mavi ile kırmızının ve siyah ile morun oldukça okunmaz sonuçlar doğurduğunu ve kullanılmaması tavsiye ediliyor. 

Renklerin psikolojisi 

Kırmızı: Eğlenceli sıcak, aktif, çabukluk, aksiyon ve verimlilik.Fart-Ford zincirleri bu özelliklerden dolayı kırmızıyı tercih ediyorlar.  Bursa Matbaa

Sarı: Sıcak renklerden sari " hoşgeldin atmosferi" olusturmada avantajlı bir renktir. 

Yeşil: Yasayan şeyleri, tazeliği, gençlik ve saflığı içerdiğinden yasamı ve barısı vurgulamada etkendir. 

Mavi: Serinlik, kuralcı, barışçı ve oturaklılık ifade ettiğinden bir firmanın hızlı, aktif ve verimli gibi özelliklerini yansıtmaz ama ağır ve dengeli bir firma imajı yaratmada kullanışlı bir renktir. Sıklıkla bankalar ve büyük kuruluşlar tarafından kullanılır. 

Mor: Lüks, şov, zenginlik gibi ifadeler içerir. Görünülebilir lik faktörü düşüktür. Açıkhava reklamlarından ziyade iç mekan uygulamalarında kullanılabilir. 

Kahverengi: Dünyanın temel renklerindendir, doğallık ve sağlamlık ifade eder. Dikkat çekici bir renk değildir. 

Beyaz: Bati toplumunda masumiyetin sembolü, reklamda temizlik ve saflığı önerir. 


•Yaşlı insanlar daha kolay görebildikleri için maviyi tercih ederler. Erkekler derin-koyu renkleri tercih ederlerken, bayanlar pastel bursa reklam renkleri tercih ederler. Gelir düzeyi düşük kişiler parlak ve canlı renkleri kendilerine yakın bulurken, yüksek gelirli kişiler baskın olmayan nötr renkleri kullanırlar. Çocukların dikkatini parlak renkler çeker. MC Donold's in renk tercihi son derece yerindedir. İnsanların favori renkleri arasında kırmızı birinci sıradadır. 

Sekil: •Sıra dışı bir şekilde tasarlanmış bir reklamın akılda kalıcılığı, sıradan kalıplar içindeki reklama oranla daha yüksektir. 

Aydınlatma:•Reklamın gün ışığındaki etkisini karanlıkta da devam ettirebilmesi için aydınlatması önemlidir. Trafiğin 1/3'ünün hava karanlığında da hareketli olduğu unutulmamalı mümkün olduğunca etkili bir reklam amaçlanıyorsa ışıklı reklam düşünülmelidir. 

Reklam malzemeleri: 

Temel olarak üç tip reklam malzemesi vardır; Metal, plastik ve ahşap. 

Metal: 

Sağlamlığın, uzun ömürlülüğün, modern imajın ve yüksek kalitenin istendiği durumlarda kullanılır. İstenilen renge değişik boyama teknikleri ile boyanabilir. Alüminyum, paslanmaz çelik, DKP saç, galvanizli saç gibi alternatifleri vardır. 

Plastik: 

Plastiklik özelliğinden dolayı çok çeşitli formlar oluşturmada elverişlidir. Işık geçirgenliği ile metalle birlikte kullanıldığında uzun ömürlü reklamlar elde edilir. Renk skala si geniştir. PVC, akrilik, polikarbon, ABS, polisitren, vinyl gibi alternatifleri vardır. 

Ahşap: 

Doğal görünüm sağlamada mükemmeldir. Natürel ürünler üreten veya pazarlayan bir firma için iyi bir tercihtir. Geniş form kabiliyetinden dolayı plastikten mamul ahşap görünümlü reklam üretmek de mümkündür. 

Fol yo: 

Son yıllarda boya ile reklam yazma tekniğinin yerini almış, üretim hızı yüksek, mükemmel kalitede, kendinden yapışkanlı yazı ve grafik malzemesi. 

•Mimari öğe olarak reklam ( Mimari Armoni ): 

Reklamın mimari armonisi onun uygulandığı binanın mimari çizgisi ile tam 
bir uyum içerisinde olmasıdır. Binanın taşıdığı tanımlayıcı çizgiler reklamın tasarımında yer aldığında kusursuz bir bütünlük ortaya çıkacaktır. Bu bütünlük benzer alıntılarla firmaları sağlanabileceği gibi kontrastlar oluşturarak da sağlanabilir. 

Dolayısı ile reklam tasarımcısı reklam yapılacak olan binanın mimarisine hakim olmalıdır. 

•Reklamın maliyeti ne olmalıdır?: 

Reklam bir firmanın en kalıcı parçalarından biridir. Ömrünü yapımında kullanılan malzemelerin cinsi, konstrüksiyon sekli ve diğer faktörler belirler.Reklam yaptıracak firma, reklamdan kaç yıllık bir hizmet beklediğine karar vermelidir. Kısa sürede eski ve dökük bir görünüm sergileyen reklam, firması için hiççe iyi bir ayna olmayacaktır. En iyisi, en uzun ömürlüsü, en kalitelisi ama en ucuzu...! Bu şekilde bir reklam herkes tarafindan arzulanir ama henüz icad edilmemiştir. bursa reklam firmaları Maalesef iyi reklam, iyi fiyatadır. Ancak bu ilk anda göze yüksek gibi gelen fiyat zaman içerisinde kâra dönüşecektir. 

•Bakım onarım maliyeti: Bazı reklam tipleri bakim gerektirmezken bazıları çok dikkat ve bakim gerektirir. 

•Bakım onarım kontratları: Reklam veren ile reklam firması arasında imzalanır. Reklamın periyodik olarak bakimi sağlanır. 

•Reklam firması nasıl seçilir ?: Hangi reklam firması ile çalışılacağına karar verebilmek için öncelikle reklam sektörünün iyi tanınması gerekmektedir. 

•Küçük reklam atölyeleri: Birkaç ustadan müteşekkil, genellikle makine parkı zayıf, daha çok insan gücüne dayalı, reklam türlerinin bazılarının imalatını yapabilen, üretimin bazı aşamalarında dışa bağımlı küçük is hacimli reklamcılar. Geliştirme departmanları, dışa bağımlı olmayan üretim bantları, montaj ekipleri ve bakim servisleri ile eksiksiz reklam firmalarıdır. 

•Yeni teknoloji: Reklam üretiminde yeni teknolojiyi kullanmak, kaliteli ve uzun reklam firmaları ömürlü reklamlar üretmede önemli faktördür. Reklamcı firma son teknolojiye yatırım yapmak zorundadır. 

•Reklamda AR-GE: Büyük reklam firmalarının yürütebileceği bir disiplindir. Diğer firmalara örnek ürünler geliştirilir.Sektörün can damarı ve geleceğinin teminatı çalışmalar yapılır. 


 Işıklı Tabela firmaları    Totem tabela firmaları icon  Kutu harf TABELA çesitleri firmaları icon  Krom kutu hatf TABELA FİRMALARI icon  Led TABELA FİRMALARI icon  Eczane TABELA FİRMALARI icon  Duvar ve çatı TABELA  icon  Fener TABELA örnekleri

icon  Pullu TABELA
icon  Uyarı ve ikaz TABELA
icon  Okul market tabela
icon  İç ve dış yönlendirme TABELA
icon  Display ürünler tabela FİRMALARI
icon  Reklam dubaları tabela FİRMALARI
icon  Raket pano ve durak tabela FİRMALARI
icon  Dekoratif Tabela çeşitleri FİRMALARI
icon  Referanslar FİRMALARI
icon  Araç kaplama giydirme tabela FİRMALARI
icon  Tabela Çeşitleri-Güzel TABELA örnekleri FİRMALARI
icon  Açık Hava Reklam-TABELA FİRMALARI
icon  Otantik TABELA FİRMALARI
icon  Tabela TASARIMLARI FİYATLARI
icon  Akıllı TABELA icon  Ferforje TABELA Modelleri
icon  Otel tabela örnekleri FİYATLARI 
icon  Tabela Modelleri FİYATLARI 
icon  Tabela dükkanı FİYATLARI


 

"Site EKLE"